Maak een afspraak! 050 501 3016

Onderzoek

Wanneer u voor de eerste keer bij ons in de praktijk komt, zal er een uitgebreid onderzoek worden gedaan om de klacht goed in beeld te brengen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een van onze therapeuten en zal -in de meeste gevallen- bestaan uit:

Het invoeren gegevens

Uw verwijsbriefje wordt hierbij doorgenomen en uw persoonsgegevens in de computer ingevoerd. Belangrijk is hierbij het  identificatiebewijs mee te nemen. Dit in verband met de verplichte registratie van het BSN-nummer en controle van uw persoonsgegevens

De anamnese 

Dit is een vraaggesprek om het ontstaan en het verloop van de klacht, alsmede de achtergrond van de patiënt te kunnen begrijpen.

De inspectie

Hierbij wordt gekeken naar o.a. de stand van de voeten, het voettype en specifieke kenmerken zoals huidafwijkingen.

De podoscoop

Hierbij wordt er op een spiegelplaat gekeken naar de (over)druk onder de voet.

De palpatie

Bepaalde structuren in de voet (spieren, botten, pezen, ligamenten etc.) worden gevoeld en getest om een diagnose te kunnen stellen.

Het functie-onderzoek

De beweeglijkheid in de voet wordt hiermee getest.

Het gangpatroon

Hierbij wordt gekeken naar de manier van lopen.

De schoeninspectie

De schoenen zullen onder andere worden beoordeeld op functionaliteit en slijtage.

Digitale analyse via drukmeetplatform

Waar nodig zal er een aanvullende digitale analyse worden verricht met behulp van een drukmeetplatform. Hierbij kan digitaal onder andere de drukpunten onder de voet en de manier van afwikkelen worden bekeken.

Echo van de voet

Middels een echo kunnen eventuele afwijkingen in de structuren van de voet in kaart gebracht worden.

Het knie-, heup- of rugonderzoek

Zal eventueel daar waar nodig worden verricht.

Na afloop van het onderzoek zal er een conclusie, diagnose en behandelplan worden opgesteld. Voor het behandelplan heeft de therapeut keuze uit verschillende therapieën. De conclusie en therapie zal met u worden besproken en ook uw arts zal , na toestemming van u, op de hoogte worden gebracht door middel van een artsenrapportage. In het algemeen geldt dat een  behandeling er altijd op is gericht om de functie van de voet te behouden en bij voorkeur te verbeteren om klachten te voorkomen of te behandelen.