Maak een afspraak! 050 501 3016

Samenwerking

De behandelaars binnen Wassink voetexperts werken veel samen met andere disciplines. Dit zorgt voor een snelle onderlinge uitwisseling van informatie. Met uw goedkeuring worden onderzoeksresultaten van uw behandeling dan ook gedeeld met disciplines die u verder kunnen helpen.

(Kinder)fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn geschoold in het bewegingsapparaat van de bovenste én onderste extremiteit. Wassink voetexperts  zijn alleen geschoold in de onderste extremiteit, maar dit is dan ook zijn specialisme. De kennisgebieden van beide disciplines sluiten dus nauw op elkaar aan.

Op al onze lokaties werken we nauw samen met de fysiotherapie om uw klacht waar nodig van meerdere kanten te benaderen.

Orthopedisch schoenmaker

De diverse behandelmogelijkheden die wij tot onze beschikking hebben, wordt veelal aangevuld met een schoenadvies. De meeste patiënten kunnen met dit advies in een reguliere schoenenzaak een geschikte confectieschoen vinden.

Maar er zijn ook patiënten welke een aanpassing benodigd zijn ín die confectieschoen of aangepast schoeisel behoeven (bijvoorbeeld complexe diabetische voet), om hun klachten tegemoet te komen. Een orthopedisch schoenmaker kan deze zorg in de vorm van een (semi) orthopedische schoen bij uitstek verlenen.

Huisarts & Praktijkondersteuner van de huisarts

De huisarts is niet alleen de voornaamste verwijzer naar Wassink voetexperts, hij is eveneens degene die de aangewende behandelmethodieken en medicatie van de patiënt bewaakt. Daarin wordt hij in diverse situaties ondersteund door de vaardigheden van de praktijkondersteuner huisarts (POH).

Tijdens of na afloop van het behandeltraject van reguliere patiënten vindt er altijd een rapportage aan de verwijzer(s) plaats. En zo nu en dan is het noodzakelijk een intensiever contact te hebben met de huisarts.

Bij huisartspraktijken vervult de POH-er een belangrijke rol. Zij verzorgen veelal een specifiek gebied van de huisartsgeneeskundige zorg, en dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van diverse protocollen. Het werkgebied van de POH-er is vaak afgebakend door een specialisatie voor chronische ziekten zoals reuma, diabetes of COPD. Met name reuma en diabetes zijn kennisgebieden waarop  er afstemming geniet met de POH-er.

Pedicure

In aanvulling op de podotherapeutische zorg die in de eerste, dan wel tweedelijns, wordt verleend, geven pedicures een verzorgende aanvulling in de nabije omgeving van de patiënt. De verzorgende vaardigheden ten aanzien van nagelknippen, eelt verwijderen en bijvoorbeeld de behandeling van likdoorns bieden ondersteuning aan het vakgebied van de podotherapeut.

Het verschil tussen podotherapie en pedicure wordt veroorzaakt door de causale aanpak van een podotherapeut. Hij of zij is in staat de oorzaak van een likdoorn of eelt aan te pakken en/of weg te nemen. Bij de chronische ziekten wordt het verschil nog eens benadrukt: podotherapeuten hebben meer kennis van de (mogelijke) klachten en significant meer behandelmogelijkheden.

Podotherapeuten kunnen in specifieke gevallen een doorlopende behandeling bij een pedicure adviseren, waardoor de patiënt minder vaak bij hem of haar op het spreekuur hoeft te komen. Anderzijds is het voor pedicures mogelijk om hun patiënten door te verwijzen aan een podotherapeut, wanneer de klacht niet verdwijnt of er complicaties ontstaan.

Reumatoloog

Bij reumapatiënten ontstaan vaak voetproblemen. In samenspraak met reumaconsulenten en reumatologen kan een Wassink voetexperts een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van de patiënt. Te noemen valt bijvoorbeeld de relatie tussen de medicatie van de patiënten en eventuele wonden aan de voeten.

Nefroloog

Bij nefrologische patiënten (nierpatiënten) ontstaan vaak voetproblemen door het (zeer) slechte vaatstelsel van hen. Hierdoor genezen wonden slecht en is het infectiegevaar hoog.

Een constructieve afstemming over de ontwikkeling van de gezondheid van de patiënt, zorgt ervoor dat podotherapeut en nefroloog tijdig de juiste diagnose kunnen stellen en bijbehorende behandeling te starten (waar nodig wordt hierbij ook de vaatchirurg ingeschakeld).

Heeft u klachten aan voet, knie, heup of lage rug?

Bel ons vandaag nog voor een afspraak!