Maak een afspraak! 050 501 3016

Tarieven 2024

Tarieven Wassink voetexperts 2024

Nieuwe patiënten:

 • Eerste onderzoek met zolen volwassene:                            259,50
 • Eerste onderzoek met gecertificeerde zolen:                      275,00
 • Advies / intake  (zonder zolen)                                                75,00

Patiënt al bij ons bekend:

 • 2e paar zolen inclusief consult volwassene                         189,00
 • 2e paar gecertificeerde zolen inclusief consult                   210,00
 • 2e paar zolen inclusief consult > 4 jaar                                210,00
 • Fits slippers inclusief aanmeten en afleveren                     225,00
 • 2e paar zolen                                                                             125,00
 • Voor een verzuimd consult /onderzoek (niet 24 uur van tevoren afgezegd) bereken wij 25,00 euro
 • Voor zolen die worden opgestuurd berekenen wij 8 euro portokosten
 • Alle nota's worden verzorgd door Infomedics. Deze worden indien mogelijk rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering.
 • Heeft u een vraag over een door Infomedics verwerkte declaratie belt u dan met 088-65 55 987

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Wassink voetexperts, KVK nr.: 04065425

 • Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • De facturering gebeurt na het onderzoek, de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen.
 • Infomedics verzorgt bij Wassink voetexperts de facturering. Waar mogelijk zal Infomedics de factuur bij de zorgverzekeraar indienen voor u.

Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.

 • De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 • Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 • U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht, vermeerderd met € 7,50 administratiekosten.
 • Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en de register-podologen lid van Stichting Loop.

De podotherapeuten staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.

 • Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 3 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht.

Aanvullende therapieën (zoals bijvoorbeeld een taping, echo of een instrumentele behandeling) worden wel in rekening gebracht, tenzij anders met de therapeut is overeen gekomen.

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

 • Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: Wassink voetexperts, Larixlaan 2 9301NP Roden ten name van Bart Vennema. info@wassinkvoetexperts.nl
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

Heeft u klachten aan voet, knie, heup of lage rug?

Bel ons vandaag nog voor een afspraak!